KURUMI YUKIMORI

Kuro no Jiken-bo
Volume n. 4, page 27

Estimate: € 150.00 - € 250.00
1967
Ink on paper
32 x 21,5 cm